Мени

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ

Земљорадничка задруга "Шимановци" оглашава продају следећих непокретности:

1. Парцелу 320/2 са објектом број 1 површине 42м2, спратности П+О, укупне површине 0-04-63ха, уписане у лист непокретности број 2209, у К.О.Шимановци, на адреси:Село, својина: задружна, обим удела 1/1. Објекат у природи представља помоћну зграду и није у поседу Задруге Шимановци.

2. Парцелу 548/14 у површини 0-48-61 ха, уписане у лист непокретности број 2209, у К.О.Шимановци, на адреси:Село, својина: задружна, обим удела 1/1. Парцела 548/14 у природи представља заштитни појас ауто-пута Београд-Загреб.

Оглас у пдф формату можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ